Általános Szerződési Feltételek


1. Bevezetés

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kívánsz lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvasd el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.virginhair.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatások igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: Virgin Hair Buy Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 567.

Cégjegyzékszám: 26213903-4778-117-01

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság

Adószám: 26213903-1-41

Adatkezelés nyilvántartási szám: 

Szállítási partner megnevezése: DPD Hungária KFT.

Megrendelések feldolgozása: Hétköznap 9 és 17 óra között

E-mail cím: info@virginhair.com

3. A honlapon folytatott tevékenység

Webáruházunkban csatos emberi póthajakat és ehhez tartózó kiegészítőket forgalmazunk. A webáruházon keresztül leadott rendelésedet futárszolgálattal szállítjuk ki. Minden terméket raktárról szállítunk, tehát a szállítási határidő belföld esetében 2-3 munkanap.

4. Felhasználási feltételek

4.1.Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsítoi magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató jogosult a rendelés teljesítésének megtagadására, amennyiben jogellenes tevékenység folytatására utaló jelet talál.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. A megrendelés folyamata

A honlapon termékbemutatási és online megrendelési lehetőséget biztosítunk a Felhasználók számára. A Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. A termékre kattintva megjelenő gyorsnézetben, illetve a termék adatlapján tájékozódhatsz a termék részletes jellemzőiről. A honlapon lehetőség van név vagy ár alapján terméket keresni.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető kosárba, miután kiválasztásra került a szín és darabszám és a méret. A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheted ill. módosíthatod azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget szeretnél, illetve törölheted is az adott tételt. A rendelés folytatása gombra kattintva folytathatod a vásárlási folyamatot. Webáruházunkban nem szükséges regisztrált felhasználónak lenni, anélkül is adható le rendelés.

Regisztráció esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: név, nem, születési idő, cím, e-mail cím, telefonszám. A regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználót e-mailben tájékoztatjuk. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejteitt jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mai címének és jelszavának megadásával folytatható.

A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, a megrendelni kívánt termékeket, és azok mennyiségét. Ii még lehetőség van az adatok módosítására, illetve a rendeléssel/kiszállítással kapcsolatos megjegyzés írására. Következő lépésként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési módot. Csak belföldi rendelésre van lehetőség és kizárólag bankkártyás fizetést válaszhat a Felhasználó. Ha mindent megfelelőnek talál az ÁSZF elfogadása, valamint a megrendelés feladása gomb segítségével véglegesítheti a rendelést. Erről a honlapon, illetve e-mailben is kap megerősítést. Amennyiben a Felhasználó a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibát az adatokban, azt haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után a Profil menüpontban lehetőség van a korábban megadott adatok módosítására.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja meg ezt az értesítő e-mailt 48 órán belül, úgy a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termékek nevét, árát, a fizetési módot, a szállítási költséget, a rendelés sorszámát, valamint a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közöm szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.5. Számla

A Szolgáltató a vásárlás teljesítésekor a megrendelésről papír alapú ÁFA mentes számlát állít ki, melyet a futár a csomaggal együtt kézbesít. A rendelésről kiállító számla nem jogosítja fel a Vásárlót/Felhasználót a termékek továbbértékesítésére!

5.6. Fizetés

Fizetés bankkártyával

Bankkártyás fizetést a termékek kosárba helyezése után, a "Fizetési módok" között a Fizetés bankkártyával elfogadásával tudsz kezdeményezni. A rendelés feladását követően rendszerünk átirányít a Bank internetes fizetőfelületére, ahol meg kell adnod bankkártyád adatait. A fizetéshez Visa, EuroCard/MasterCard bankkártyát használhatsz. A Felhasználó kártyaadatait mi soha, semmilyen esetben nem kapjuk meg. Minden esetben csak visszaigazolást kapunk arról, hogy sikeres volt-e a kezdeményeze: tranzakció vagy sem. Ha a fizetés sikeres volt, akkor kollégáink fogadják rendelésed. Erről e-mail-es visszaigazolást kapsz. Ha nem kapnál visszaigazolást 10 percen belül, ellenőrizd a SPAM mappát is, vagy érdeklődj telefonon! A kifizetéshez meg kell adnod a bankkártya számát, a lejárat időpontját, a bankkártya hátoldalán található ellenőrző szám utolsó 3 számjegyét. Ha kitöltöttél minden adatot a kifizetés a „Rendelés befejezése” gomb megnyomásával történik. Ezután a pénzintézet leellenőrzi a Felhasználó által megadott adatokat. Ha mindent rendben talált, vásárlása összegét levonja a kártyáról. A sikeres, ill. sikertelen fizetést a rendszer kijelzi, majd felkínálja a lehetőséget a webáruházunk oldalára való visszalépésre. Továbblépés az ott felkínált linkre való kattintással történik. A bankkártyás fizetés a Bank zárt, titkosítással ellátott rendszerén keresztül történik. A Szolgáltató a Bankkal fennálló szerződése alapján kijelenti, hogy a bankkártyás fizetésre vonatkozóan vállalja a tranzakciók titkos és biztonságos lebonyolítását. E szerződés alapján a vevő bankkártya- és bankszámlaadataihoz a rendszer működéséből következően sem a Szolgáltató, sem más, harmadik személy nem fér hozzá. A webáruházunkban való bankkártyás vásárlásra a Bank kártyás vásárlásokra vonatkozó általános szerződési feltételei érvényesek. A fizetési tranzakció szabályos lebonyolítását, a bankkártya adatok kezelését, az adatok titkosítását, a folyamat biztonságát a Bank végzi és biztosítja. A tranzakció végeredményéről pedig a Szolgáltató a Banktól kap tájékoztatást. Így a fizetési folyamattal összefüggő, a Bank, illetve a kártya kibocsátó bank hatáskörébe, érdekkörébe tartozó kérdésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A felhasználó felel az általa megadott adatok valódiságáért és köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen, jelen feltételek, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei szerint használni. A Bank jogosult a szolgáltatást, valamint a felhasználó bankkártya számának elfogadói hálózatában történő használatát azonnali hatállyal felfüggeszteni a nemzetközi kártyatársaságok rendelkezései szerint, csalárd tranzakció gyanúja esetén. A Szolgáltató a fizetési tranzakció során nem vizsgálja felül a Bank tranzakció sikerességéről, sikertelenségéről, felfüggesztésről szóló döntését. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Bank által csalásnak minősített tranzakciókból eredő követeléseit az Ügyféltől követelje, azt vele szemben érvényesítse. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, ha megszakad az internetes kapcsolat és emiatt a tranzakció nem befejezett, illetve sikertelen.

A bankkártyával történő fizetés során a Felhasználó az alábbi beleegyezéssel él:

"Elfogadom, hogy a Virgin Hair Buy Bt. (1037 Budapest, Bécsi út 567.) által a www.virginhair.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kg. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adaiovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználókvédelme érdekében végzei fraud-monitoring."

Az adaiovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud- monitoring.

5.7.Szállítás

Cégünk a DPD Hungária kg futárszolgálaial dolgozik. A futárszolgálat munkanapokon hétfőtől – péntekig, 8 és 17 óra közöi szállítja a megrendelt csomagot. A csomag feladásának napján egy rövid szöveges értesítőt kapsz (e-mail) a csomagod felvételéről (a csomagod elhagyta központi raktárunkat), az esetleges utánvét összegéről és a másnapi kiszállításról (külföld esetében 2-6 nap). A futár a csomagok kézbesítését munkanapokon, az adott napon küldött értesítőben megjelölt idősávban végzi. Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodsz otthon, a futár egy értesítőt hagy a címen. Az értesítőn szereplő szám segítségével lehetőséged van arra, hogy a www.dpd.hu portálon az egyedi igényeidnek megfelelően alakítsd a csomagod kiszállítását. Amennyiben a módosítás éjfélig megtörténik, akkor már másnap megkaphatod a csomagodat. A kézbesítés történhet másik címre – pl. másik város, vagy a munkahelyed – de lehetőség van a kiszállítás dátumának módosítására is.

Természetesen telefonon keresztül is módosíthatod a csomag kiszállításának időpontját. A csomag kiszállítását kétszer kísérlik meg, ezt követően csak a szállítási díj újbóli kifizetése esetén veheted át.A küldemény átvétele előtt kérjük, hogy minden esetben ellenőrizd, hogy van-e bármilyen sérülés a csomagon. Kézbesítéskor névvel, dátummal és aláírással kell igazolnod, hogy átveied a csomagot. A futárszolgálat a küldemény felvételét követően e-mailben elküldi a rendelésedhez tartozó csomagszámot. Az online nyomon követő rendszer segítségével, szemmel tarthatod a csomag útját. Ehhez nem kell mást tenned, mint beírni a csomagszámot a www.dpd.hu oldalon található csomagkövetőbe. A pontos szállítási díjakról és határidőről a Vásárlási feltételek/Szállítási információk alatt tájékozódhatsz.

A Szolgáltató – eltérő megállapodás hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítésénél fogva a meghatározoi teljesítési időben – és nem máskor – kellei volna teljesítenie.

6. Elállási jog

6.1. Az elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzeije (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatoi terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számítoi tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállhat.

A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát köteles elektronikus levél útján a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előitt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározoi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezését.

Az elektronikus úton beérkezett elállást érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a Szolgáltatónak.

Elállás esetén a Fogyasztó köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató központi raktárának címére (1037. Budapest Bécsi út 567. ) indokolatlan késedelem nélkül, de legalább az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék a Szolgáltató részére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.

A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldöi csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta egyértelműen, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés minden esetben a Fogyasztó által megadott számlaszámra történő visszautalással történik. Az elállási nyilatkozat beérkezése után a Szolgáltató minden esetben felveszi a Fogyasztóval a kapcsolatot és pontosítja az elállás folyamatát, annak részleteit.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezei értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és a szükséges, rendeltetésszerű használatot meghaladó használat miatt következett be.

A visszaküldött áru ellenértékét az Eladó köteles a csomag kézhezvételétől számított 14 napon belül visszajuttatni a Vevőnek. Az ellenérték visszajuttatása kizárólag banki átutalással történik. Elállás esetén az Eladó az átvett vételár, szolgáltatási díj után kamatot nem fizet.

6.2. A Fogyasztót nem illeti meg az elállás joga

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszett.

Olyan termék, vagy szolgáltatás esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolhat, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozástól függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 29.§.(1) e.) pontja  alapján higiéniai okokból kizárólag felbontatlan termék esetében gyakorolható a 14 napos elállási jog.A vásárló elveszíti a garanciát a póthaj felhasználása, festése, szőkítése, dauerolása, színezése, a keratin vágása és a póthaj egyéb vegykezelése után. Ez esetben minőségromlás és higéniai okok miatt a terméket cserélni, visszavenni nem áll módunkban.

A termék átvételét követő 14 napon túl bejelentett elállás esetén.
7. Szavatosság


7.1.Kellékszavatosság
A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással
szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesíthett szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó már nem tudja érvényesíteni.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától
számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesíthett szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet javítást, vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áiérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint
a hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági
igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdöntt, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő 6 hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.
7.2. Termékszavatosság


Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a 7.1. pontban meghatározoi jogát vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti.

Termékszavatosság igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adoi írásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak
kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezeisége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:


- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.


A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miai kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve javított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötöi fogyasztói szerződés keretében értékesítei és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízoija végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezeisége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja,
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok a 7.1. és a
7.2. pontban meghatározoi jogosultságoktól függetlenül megilletik.
7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése


Szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti: Név: Virgin Hair Buy Bt.

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1037. Budapest, Bécsi út 567. Ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőség: 9.30 – 17.00
Internet cím: www.virginhair.hu E- mail: info@virginhair.com Központi raktár: 1037. Bécsi út 567.8. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
A Felhasználó a termékkel, vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:Név: Virgin Hair Buy Bt.

Ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége: 9.30 – 17.00

Internet cím: www.virginhair.hu

E-mail: info@virginhair.com


A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz kezelésére nincs azonnal lehetőség (a panasz jellegétől adódóan), akkor a Szolgáltató arra kérheti a Felhasználót, hogy a fenti e-mail címre írásban is továbbítsa kifogásait, észrevételeit.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezei panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A
panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó közöi esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a felek közöm tárgyalások során nem rendeződik, úgy kezdeményezheti Békéltető testület eljárását.
Elérhetőségei:

1016 Budapest, KriszWna krt. 99. III. em.
310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:
10. E-mail cím:
bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488
21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Online vitarendezés:

http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-services/index_hu.htm
9. Egyéb


9.1. Általános szerződési feltételek, árak módosításaA Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételeket, illetve a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat bármikor módosíthatja. A módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.


Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os, vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat a vásárlási szándékától.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba.


9.2. Technikai korlátokA honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.